Värmländska ingenjörsföreningen
Värmländska ingenjörsföreningen

Kontakt

Start
Värmland är länet med de många bruken. Järnbruk , massa- och pappersbruk har blomstrat och falnat eller utvecklats under flera århundraden och för att försörja bruken har mekaniska verkstäder och kemiindustri utvecklats.
I all denna verksamhet har det alltid behövts tekniskt kunniga och begåvade människor och ingenjörer och tekniker har alltid värderats högt. Flera värmländska tekniker har varit med och lagt grunden till svensk industri av idag. Bland dem :
Lars Magnus Ericsson från Värmskog som grundade telefonaktiebolaget LM Ericsson, senare Ericsson,
John Ericsson, uppfinnaren av propellern, från Långbanshyttan och
Johns bror Nils Ericsson, stor kanal- och järnvägsbyggare.
Harry Nyquist, svensk-amerikansk elektroingenjör och fysiker, född i Nilsby, vars arbeten om signalöverföring bidrog till utvecklingen av informationsteorin. Nyquistsalen på Karlstads universtitet uppkallad efter honom
Ingenjörskonsten har dock alltid också spelat en viktig roll i de mindre spektakulära, men viktiga industrier som har spelat och spelar en viktig roll i Värmlands näringsliv.
Värmländska
Ingenjörsföreningen
Förening för ingenjörer och tekniker i Värmland

Nytt meddelande till medlemmar!