Värmländska ingenjörsföreningen
Värmländska ingenjörsföreningen

Kontakt

2012 år stipendier
Stipendiaterna 2012 vid Bergsskolan i Filipstad. Lisa de Wahl tillvänster har studerat berg- och anläggningsteknik och Maria Wahsten, till höger har studerat materialteknik.
Stipendierna var på 5000 kr vardera och överlämnades av Bernt landström från Värmländska ingenjörsföreningen vid en ceremoni den 25 maj.
Vid terminsavslutningen på KTC i Karlstad 1 juni överlämnade VIF:s Göran Tidstam 6 st stipendier à 1000 kr till framgångsrika elever. Namn på stipendiaterna och lärarnas motivering kan läsas här.
Stipendieutdelning vid Bergsskolan.
Från vänster
Nils Lindskog lärare i metallurgi och materialteknik, tekn.doktor
Lisa de Vahl student, berg- och anläggningsteknik, stipendiat
Bernt Landström Vif
Maria Wahlsten student, metallurgi, stipendiat
Björn Hellqvist tf rektor
2012 års stipendiater vid KTC
Främre raden från vänster: Rickard Piehl, Malin Grevillius, Marcus Karlsson, Andreas Björnsson
Bakre raden från vänster: Rikard Johansson, Christoffer Nilsson