Värmländska ingenjörsföreningen
Värmländska ingenjörsföreningen

Kontakt

2017 år stipendier

Vid examen på Yrkeshögskolan vid KTC, Karlstads Teknikcenter, 2 juni 2017 delade Lennart Stolpe, Värmländska ingenjörsföreningen ut 2 stipendier  om 2000 kr ut till

För motivering klicka här.Vid Bergsskolan i Filipstad anordnades en stipendieutdelning den 2 juni då Göran Tidstam från Värmländska ingenjörsföreningen delade ut fyra stipendier om vardera 5000 kr till  

För motiveringar klicka här och för ett referat från stipendieutdelningen klicka här

Daniel Haster Olsson gläder sig åt sitt stipendium ….

… och ännu gladare blir Elina Kilsberger åt sitt.

Markus Gustafsson är mera samlad inför mottagandet….

…. liksom Niklas Engström.

Träteknikutbildningen på Hammarö hade också examen 2 juni, då Per Jonsson, Värmländska ingenjörsföreningen delade ut ett stipenium på 2000 kr till Jonatan Boes. Motivering: ”Jonatan har under sina två år på träteknikerutbildningen utvecklat sin förmåga att självständigt genomföra arbeten från stock till färdiga träprodukter. Han har förmågan att planera och att välja bearbetningsmetoder som leder till produkter med en bra kvalitet. Jonatan uppvisar ett stort hantverkskunnande, han utför även maskinbearbetningar med stor säkerhet vilket resulterat i ett unikt yrkeskunnande.”

Vid examen från gymnasieingenjörsutbildningen vid KTC, Karlstads teknikcenter, 14 juni delade Lennart Stolpe från Värmländska ingejörsföreningen ut fyra stipendier om vardera 2000 kr till

För motiveringar klicka här.


Stipendiater och VIF:are, från vänster Jonas Jablonka, Kim Back, Lennart Stolpe, Marcus Sköld och Niklas Smedberg