Värmländska ingenjörsföreningen
Värmländska ingenjörsföreningen

Kontakt

2015 år stipendier

Vid terminsavslutningen på KTC 29 maj överlämnade VIF:s Lennart Stolpe 3 st stipendier om vardera 2000 kr och ett diplom till framgångsrika elever

Vid en mycket uppskattad ceremoni 5 juni 2015 i Bergsskolans styrelserum delade Värmländska ingenjörsföreningen, representerade av Göran Tidstam och Håkan Lillsjö, ut tre stipendier om vardera 5000 kr till avgångselever.

Stipendiaterna var utvalda av skolans lärare och deras motiveringar finns att läsa nedan.

Bergsskolan är lierad med Luleå Tekniska Universitet och har mycket gamla anor, se Bergsskolans hemsida.

Salim Makhmour, från 3-åriga ingenjörsprogrammet Berg- och Anläggningsteknik, får sitt stipendium av Göran Tidstam. Motivering:
Salim har visat prov på stort intresse för samtliga kurser på Bergsskolan, excellerade i mineral- och bergartskännedom och följde lärarens råd att växla upp från tekniker till ingenjörsutbildning, vilket han gjorde med stor framgång.

Malin Karlsson från 2-åriga Teknikerprogrammet Metall- och Verkstadsindustri flankerad av rektor Jörgen Andersson och stipendieutdelaren Göran Tidstam.
Motivering:Stipendiaten har visat fantastiska framsteg här på Bergsskolan. Hon har fått allt större självförtroende och med det har också studieresultaten och den sociala kompetensen stadigt förbättrats under tiden på skolan. Att växa som person och människa är minst lika viktigt under sin studietid som att lära sig de kärnämnen som ingår i programmet. Det har stipendiaten gjort på ett förträffligt sätt!

Uppställning på Bergsskolans trappa. Från vänster, främre raden: Simon Taavoniku, Malin Karlsson, Salim Makhmour
bakre raden:Göran Tidstam, Värmländska ingenjörsföreningen, Jörgen Andersson, Bergsskolans rektor, Håkan Lillsjö Värmländska ingenjörsföreningen

Simon Taavoniku från 2-åriga Teknikerprogrammet Berg- och Anläggningsteknik har nyss fått sitt stipendium och diplom av Göran Tidstam.
Motivering: Simon har visat stort intresse för Bergsskolerelaterade ämnen, han tänker tekniskt och kommer att bli en stor tillgång för branschen.

Vid avslutningen för gymnasieingenjörsutbildningen TE4 vid Karlstad Teknik Center, Älvkullegymnasiet den 10 juni delade Göran Tidstam från Värmländska ingenjörsföreningen ut ett stipendium om 2000 kr till Anna Lindblom, byggingenjörsutbildningen.
Motivering:
En förutsättning för att saker ska bli gjorda är en bra planering. Utan en fungerande planering med struktur och tidsaxlar blir ett projekt ineffektivt, misslyckat och resultat uteblir, samt att kunder blir missnöjda. I detta arbete beskrivs vad nätplanering är och olika tekniker för att göra planer på ett bra och begripligt sätt. Att ”Sickan” alltid hade en plan det vet vi, och nu vet vi att det finns hopp om fler som är bra på att planera.

Hela avgångskullen, med lärare, samlad, utom just stipendiaten Anna Lindblom.

Anna Lindblom hade kallats till Chalmers Tekniska Högskola på hearing inför höstens intagningar på arkitekturlinjen, och kunde inte delta i stipendieutdelandet.

I Anna Lindbloms ställe fick Erika Andrén, rektor på Älvkullegymnasiet, motta stipendium och diplom för överlämnande till Anna senare i veckan.

Från vänster:
Dan Johannesson, automationsingenjör. Motivering:
Dan har på ett bra och engagerat sätt genomfört utbildningen samt visat goda studieresultat.
Lennart Stolpe,
Markus Wahlberg,processtekniker. Motivering:
För mycket goda studieresultat och ett stort intresse och engagemang för utbildningen.
Andreas Pettersson, elektroniktekniker. Motivering: Andreas har visat stort intresse och engagemang för sin utbildning och därmed uppvisat goda studieresultat.