Värmländska ingenjörsföreningen
Värmländska ingenjörsföreningen

Kontakt

Medlemsmöten och studiebesök
Föreningen arrangerar upp till fyra medlemsmöten per år med föredrag och studiebesök. Mötena hålls vanligen på
företag eller institutioner i Värmland vars verksamheter bedöms som aktuella och intressanta för medlemmarna. Studiebesöken genomförs med sakkunniga guider.
Föreningens medlemskap i Handelskammaren Värmland erbjuder också medlemmarna tillgång till Handelskammarens möten. För ytterligare information se Handelskammarens hemsida.
Stipendier
Ett uppskattat inslag är föreningens årliga utdelning av stipendier till studerande vid skolor och lärosäten i Värmland. Klicka på rubriken för mera information
Verksamhet