Värmländska ingenjörsföreningen
Värmländska ingenjörsföreningen

Kontakt

Nyheter och aktuellt

Nyare

Jubileumsboken ”Värmländska ingenjörsföreningen 100 år” delas ut till alla medlemmar. Styrelsen har försökt att göra detta utan stora portokostnader under de senaste månaderna. Om du, som medlem, trots detta inte har fått någon bok, meddela detta till Lennart Stolpe lennartstolpe@telia.com så skall vi se till att du får den.

Kallelse till årsmöte med Värmlands Ingenjörsförening 2023-05-04

Vi upptäckte att vi ej skickat kallelse/Inbjudan till Värmländska Ingenjörsföreningens årsmöte 2023. Det var ju ett halvår sedan vi hade vårt senaste årsmöte och vi skall nu försöka hålla oss till våra stadgar.

Årsmötet kommer att hållas på Karlstad Teknikcenter (KTC), lokal Celsius och börja kl 16:30 torsdagen den 4:e Maj. (Lokalen öppnar 16.15). Vi inser att kallelsen kommer sent och hoppas ändå på ett gott deltagande.

 Vi inleder med att lyssna på ett föredrag:

Efter detta tar vi fika och fortsätter sedan med årsmötesförhandlingarna.

Föredragningslista, verksamhetsberättelsen, valberedningens förslag och vårt bokslut har distribuerats till medlemmarna  individuellt.

Jag är tacksam om ni svarar om ni kommer, så att vi har möjlighet att dimensionera fika. Svara till Stefan.Ragnarsson@wmw.se

Välkomna!

Stefan Ragnarsson

Ordförande, VIF