Värmländska ingenjörsföreningen
Värmländska ingenjörsföreningen

Kontakt

Stipendier
Stipendier
Ett uppskattat inslag är föreningens årliga utdelning av stipendier till studerande vid skolor och lärosäten i Värmland. Stipendiaterna
väljs ut bland avgångsklasser inom postgymnasial utbildning. Stipendiemedlen tas ur en stipendiefond, en gång i tiden skapad av
framsynta medlemmar och som nu förvaltas av föreningens styrelse. Stipendiaterna utses i samråd med företrädare för resp. skola och
utifrån stipendieverksamhetens stadgar. Stipendierna delas ut vid examenshögtider eller motsvarande på resp. skola.
Utdelade stipendier ur VIF:s stipendiefond
År